CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved extracellular phytase activity in Saccharomyces cerevisiae by modifications in the PHO system

Jenny Veide ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
International Journal of Food Microbiology Vol. 108 (2006), 1, p. 60-67.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 25736

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur