CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lactic acid fermentation stimulated iron absorption by Caco-2 cells is associated with increased soluble Fe2+ content in carrot juice

Sharon W Bergkvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Br J Nutr Vol. 96 (2006), p. 705-711.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25732

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur