CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved iron solubility in carrot juice fermented by homo- and heterofermentative lactic acid bacteria

Sharon W Bergkvist (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Nils-Gunnar Carlsson (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Thomas Andlid (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
J Food Microbiol Vol. 22 (2004), p. 53-61.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25727

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur