CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction of phytate content while preserving minerals during whole grain cereal tempe fermentation

Charlotte Eklund-Jonsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Marie Alminger (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Cereal Science Vol. 44 (2006), p. 154-160.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2015-09-04.
CPL Pubid: 25726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemisk och bioteknisk processteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Nutritional properties of tempe fermented whole-grain barley and oats. Influence of processing conditions on the retention and availability of iron, starch and folates.