CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of texture on the pass/fail colour tolerances of injection-molded plastics

Ingrid Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Sofie Johansson ; Eleonore Liljenström-Leander ; Ulf Kleist ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Color Research and Application Vol. 32 (2007), 1, p. 47-54.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: colour, gloss, polymer, surface texture, tolerance areaDenna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 25723

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Ytbehandlingsteknik

Chalmers infrastruktur