CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Study on Protection of a Weak-Post W-beam Guardrail Anchored in Roadside Gravel

Weija Wu (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Gunnar Lannér (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Transportation Research Arena 2006, June 2006, Göteborg, Sweden (2006)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: road safety, FEM, accident analysisDenna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 25722

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Annan samhällsbyggnadsteknik
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur