CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of the interaction between a guardrail post and soil during quasi-static and dynamic loading

Weijia Wu (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Robert Thomson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
International Journal of Impact Engineering Vol. 34 (2007), 5, p. 883:898.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Crashworthiness, FEM, material models, safetyDenna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 25721

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur