CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dependence of Dynamic Preisach Distribution Function on Magnetizing Frequencies

Mai Lu (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; P.J. Leonard ; P. Marketos ; T. Meydan ; A.J. Moses
IEEE Transactions on Magnetics Vol. 42 (2006), 4, p. 951-954.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur