CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modular Nonblocking Verification Using Conflict Equivalence

Hugo Flordal (Institutionen för signaler och system, Automation) ; Malik Malik
8th International Workshop on Discrete Event Systems (WODES'06) p. 100-106. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Nonblocking, conflicts, verification, minimisation, discrete event systemsDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25718

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur