CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computation of Electric Fields in Human Head by Transcranial Direct Current Stimulation

Mai Lu (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
Medicinteknikdagarna 2006, Uppsala, Sweden (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Biofysik

Chalmers infrastruktur