CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ENLOSS testing with HAM-Tools. SMHI Common exercise 0. Calculation of energy use for space heating

Angela Sasic Kalagasidis (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Margitta Nord ; Cari Andersson ; Roger Taesler ; Lena Gollvik
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 64 s.
[Rapport]

Nyckelord: predictive control, microclimate load, energy usage, program testingDenna post skapades 2007-01-17. Senast ändrad 2017-10-31.
CPL Pubid: 25704

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 2005:6