CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous Innovation, Performance and Knowledge Management: An Introduction

Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; R. Chapman
Knowledge and Process Management Vol. 13 (2006), 3, p. 129-131.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Innovation, Knowledge ManagementDenna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2012-12-03.
CPL Pubid: 25701

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur