CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic Capabilities in Early-Phase Entrepreneurship

Mats Magnusson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; P. Boccardelli
Knowledge and Process Management Vol. 13 (2006), 3, p. 162-174.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: EntrepreneurshipDenna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25700

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur