CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On wave equations with supercritical nonlinearities

Peter Kumlin (Institutionen för matematik) ; Philip Brenner (Institutionen för matematik)
Archiv der Mathematik Vol. 74 (2000), p. 129-147.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25699

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur