CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the minimal solution for quasilinear degenerate elliptic equation and its blow-up

Peter Kumlin (Institutionen för matematik) ; Toshio Horiuchi
Journal of Mathematics of Kyoto University Vol. 44 (2004), 2, p. 381-439.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25697

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur