CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

From Research Idea to Market Integration: The psycho-social issues that are hindering the research to market process

Sari Scheinberg ; Sverker Alänge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Rolando Jimenez ; Monica Rivero
Globelics Conference, October 4-7, Trivandrum, India (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: University research, university-industry linkages, psycho-social issuesDenna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25696

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad psykologi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur