CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supersensitive Cold-Electron Bolometers for Studies of Dark Matter and Dark Energy

Leonid Kuzmin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physics-Uspekhi Vol. 48 (2005), 5, p. 519-531 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25680

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Ämnesområden

Kosmologi

Chalmers infrastruktur