CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wave Loads on Wind-Power Plants in Deep and Shallow Water

Lars Bergdahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Jenny Trumars (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Claes Eskilsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Wind energy, Proceedings of the Eoromech Colloquium, Springer, Oldenburg, 4-7 October, 2005, Editors J. Pienke, S.Barth and P. Schaumann p. 7-13. (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Wave loads, wind power, offshoreDenna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 25679

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur