CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Short-term impact of green certificates and CO2 emissions trading in the Swdesih district heating sector

David Knutsson (Extern ; Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Sven Werner ; Erik Ahlgren (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Applied Energy Vol. 83 (2006), p. 1368-1383.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-09.
CPL Pubid: 25678

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur