CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Våglaster på vindkraftverk till havs

Wave forces on wind-power plants at sea

Lars Bergdahl (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Jenny Trumars (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Hans Ganander
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 45 pages s.
[Rapport]

Nyckelord: Wave loads, Wind-power turbines, offshoreDenna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 25676

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Vatten Miljö Transport, Chalmers tekniska högskola, Göteborg 2006:1