CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Negative discrete spectrum of perturbed multivortex Aharonov-Bohm Hamiltonians.

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematik) ; Michael Melgaard (Institutionen för matematik) ; El Maati Ouchabaz
Ann. Henri Poincaré (ISSN: 1424-0637 ). Vol. 5 (2004), 5, p. 979--1012.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25675

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur