CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guillemin transform and Toeplitz representations for operators on singular manifolds.

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Spectral geometry of manifolds with boundary and decomposition of manifolds, Contemp. Math., 366, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005. p. 281--306. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25674

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur