CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Noncommutative geometry and representation theory in mathematical physics. Papers from the Satellite Conference to the 4th European Congress of Mathematics held at Karlstad University, Karlstad, July 5--10, 2004.

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Alexander Stolin ; Youko Mickelson ; Jurgen Fuchs ; Anders Westerberg
(2005)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 25672

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Annan matematik

Chalmers infrastruktur