CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Schrödinger operators with singular potentials.

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael Melgaard
Handbook of Differential Equations. Stationary partial differential equations. Vol. II, Elsevier p. 407--517. (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur