CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eigenvalue Asymptotics for Potential Type Operators on Lipschitz Surfaces

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Grigory Tashchiyan
Russian Journal of Matrhematical Physics (ISSN: 1061-9208). Vol. 13 (2006), 3, p. 326-339.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25667

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur