CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Infiniteness of zero modes for the Pauli operator with singular magnetic field

Grigori Rozenblioum (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Nikolay Shirokov
Journal of Functional Analysis (ISSN: 0022-1236). Vol. 333 (2006), 1, p. 135-172.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2010-03-17.
CPL Pubid: 25664

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur