CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collaborative Activity Sequences Influencing Usability in Distributed Immersive Virtual Environments

Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle)
10th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, November, Ogaki, Japan (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25657

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur