CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Usability Development for Collaborative Virtual Environments

Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle)
International Workshop on Designing and Evaluating Virtual Reality Systems, January, Nottingham University, Notthingham, United Kingdom (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25654

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur