CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Immersive Versus Desktop Multi-user Virtual Environments for Understanding Complex Models

Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ralph Schroeder (Institutionen för teknik och samhälle)
8th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, September, Gyeongju, Korea (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25650

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur