CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison of Virtual and Real Environments

Ralph Schroeder (Institutionen för teknik och samhälle) ; Åsa Abelin ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle) ; Alexander Nilsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Josef Wideström (Chalmers Medialab)
3rd International Workshop on Presence, 27-28 March, Delft University of Technology, The Netherlands (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 25648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)
Chalmers Medialab (1998-2002)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur