CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diversity Awareness via Computer Games

Sofia Bengtsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25643

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur