CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time Design for Shared Virtual Environments

Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle)
Conference on Human Factors in Computing Systems, 24-29 April, Vienna, Austria. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25640

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur