CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geometrical effects on drift wave stability in low shear stellarator plasmas

Maqsood Naseem (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Tariq Rafiq (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Mikael Persson (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Plasma Phys. Control. Fusion (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (1900-2004)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur