CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low­Temperature Thermal Conductivity of Superconductors With Gap Nodes

Tomas Löfwander (Extern ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Mikael Fogelström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
AIP Conference Proceedings Vol. 850 (2006), p. 569.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We report results for the electronic thermal conductivity in d-wave superconductors at low temperatures, including effects of anisotropic impurity scattering.Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 25637

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur