CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collaboration and Effectiveness for Distributed Meetings

Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle) ; Lars Bråthe ; Ralph Schroeder (Institutionen för teknik och samhälle)
12th International Word Wide Web Conference, 20-24 may, Budapest, Hungrary (2003)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25636

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur