CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Long-term Uses of Collaborative Virtual Environments

Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle) ; Alexander Nilsson (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ralph Schroeder (Institutionen för teknik och samhälle) ; Ann-Sofie Axelsson (Institutionen för teknik och samhälle)
European Conference on Computer Supported Collaborative Work, Bonn, Germany (2001)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 25633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur