CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Viscosity and boiling point elevation of black liquor from the lignin extraction process and the modification of extracted lignin.

Ali Moosavifar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 52 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Black liquor, black liquor properties, viscosity, Boiling point elevation, evaporation characteristic, alkalisation of black liquor, Lignin, Lignin precipitation, combustion of lignin, lignin modification, calcium addition to lignin, lignin fuelDenna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25631

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


1. Viscosity and boiling point elevation of black liquor: consequences when lignin is extracted from the black liquor.


2. Modification of precipitated kraft lignin through the addition of calcium – reduction of SO2 emission.


Examination

Datum: 2006-04-28
Tid: 14.00
Lokal: 14.00 KS101, Kemigården 4, Chalmers