CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Usability Concept for Collaborative Virtual Environments

Ilona Heldal (Institutionen för teknik och samhälle)
7th European Conference on Computer Supported Collaborative Work, Bonn, Germany (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25628

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknik och samhälle (1998-2004)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur