CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

2. Modification of precipitated kraft lignin through the addition of calcium – reduction of SO2 emission.

Ali Moosavifar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Peter Sedin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol. 21 (2006), 4, p. 493-496.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: precipitated Kraft lignin, calcium, combustion of Kraft lignin, black liquor, biofuel, SO2 emissionDenna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25627

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Viscosity and boiling point elevation of black liquor from the lignin extraction process and the modification of extracted lignin.