CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Insights into Secondary Gas Injection in a Bubbling Fluidized Bed via Discrete Particle Simulations

David Vervloet ; Dana Christensen ; John Nijenhuis ; Ruud van Ommen ; Marc-Olivier Coppens ; Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
AIChE Annual Meeting, November 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: fluidized bed, secondary injection, disrete particle modelDenna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25626