CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

1. Viscosity and boiling point elevation of black liquor: consequences when lignin is extracted from the black liquor.

Ali Moosavifar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Peter Sedin (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal (0283-2631). Vol. 21 (2006), 2, p. 180-187.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: viscosity, boiling point elevation, black liquor properties, lignin removal, evaporation characteristic.Denna post skapades 2007-01-16.
CPL Pubid: 25625

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Viscosity and boiling point elevation of black liquor from the lignin extraction process and the modification of extracted lignin.