CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-Performance Embedded Architecture and Compilation Roadmap

Koen De Bosschere ; Georgi N. Gaydadjiev ; Xavier Martorell ; Nacho Navarro ; Mike O’Boyle ; Dionisios Pnevmatikatos ; Alex Ramirez ; Pascal Sainrat ; Andre Seznec ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Olivier Temam
Transactions on High-Performance Embedded Architectures and Compilers Vol. 1 (2006), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2013-12-03.
CPL Pubid: 25622

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur