CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An ultrasensitive radio-frequency single-electron transistor working up to 4.2K

Henrik Brenning (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Sergey Kafanov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Tim Duty (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Sergey Kubatkin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Journal of Applied Physics Vol. 100 (2006), 11, p. 114321.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

http://scitation.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=JAPIAU&Volume=100&Issue=11

Nyckelord: single electron transistors, electrometersDenna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 25613