CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-Stabilizing Group Communication in Directed Networks

Shlomi Dolev ; Elad Michael Schiller (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
Beer-Sheva, Israel : Department of Computer Science Ben-Gurion University, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25606

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur