CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Etablering av handelsstrukturer för LCI-data, En rapport som beskriver CPM:s strategi för utveckling av LCI-datahandel

Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Maria Erixon (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Ann-Christin Pålsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 25599