CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facilitating Data Exchange between LCA Software involving the Data Documentation System SPINE

Maria Erixon (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2000.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-01-17.
CPL Pubid: 25595