CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-stabilizing group communication in directed networks.

Shlomi Dolev ; Elad Michael Schiller (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
Acta Inf. Vol. 40 (2004), 9, p. 609-636.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25594

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur