CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Practical Strategies for Environmental Data Acquisition

Maria Erixon (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
The Forth International Conference on EcoBalance; October 31-November 2 2000; Tsukuba; Japan (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 25593

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur