CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Customer Validation of Formal Contracts

Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Kristofer Johannisson
Technical Reports of the Technische Universität Dresden (1430-211X). (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 25592

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur