CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-Stabilizing Group Communication in Directed Networks.

Shlomi Dolev ; Elad Michael Schiller (Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System)
Self-Stabilizing Systems / Shing-Tsaan Huang, Ted Herman Vol. 2704 (2003), p. 61-76.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 25591

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System (2002-2004)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur